Cliëntenraad

Wij vinden het erg belangrijk wat onze cliënten en hun familieleden over ons en onze dienstverlening vinden. Daarom staan wij open voor vragen, opmerkingen en klachten. U kunt uw mening ook kwijt bij de cliëntenraad die samengesteld is om de belangen van onze cliënten te vertegenwoordigen.

Uw opmerkingen worden door de cliëntenraad opgenomen en met ons periodiek besproken. Samen met de cliëntenraad bespreken wij ook het beleid van onze organisatie en stemmen dit af met uw wensen. Cliëntenraad brengt jaarlijks een rapport uit over de gang van zaken. Voor meer informatie over onze cliëntenraad kunt u contact met ons opnemen.